2017. március 6., hétfő

A Nagy Háború Hősi halottja: Kellner Sándor

Az 1897-es születésű Kellner Sándor sok bajtársához hasonlóan az iskolapadból került a harctérre. 1915-től a m. kir. 31. honvéd gyalogezred II. zászlóaljában, a 8. században szolgált mint tartalékos hadapródjelölt őrmester, később t. zászlóssá léptették elő. Kellner zászlós 1917 március 6-án halt hősi halált az olasz fronton, Kostanjevica mellett, mikor fedezékét tüzérségi találat érte. Bajtársai másnap helyezték örök nyugalomra az ivanigradi temető 77-es számú sírjába. A temető jelenlegi állapotáról sajnos nem sikerült információt találnom. 1918-ban posztumusz Nagyezüst Vitézségi éremmel tüntették ki. Ennek eredeti dokumentációja nem maradt fenn, de az 1918. évi 34-es számú Rendeleti Közlönyben kihirdették az adományozást. Kellner Sándor emlékét a komáromi zsidó hősök emléktáblája őrzi. 

2017. február 24., péntek

Habsburg–Tescheni Vilmos főherceg

Vilmos főherceg (wikipedia.org)
Bécsben született 1827 április 21-én Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos tescheni herceg és Henrietta Alexandrina nassau-weilburgi hercegnő legkisebb, hetedik gyermekeként. Kétéves korában édesanyja meghalt, nevelését nagybátyja, Albert főherceg vette kézbe. Az ő hatására orientálódott a katonai pálya felé. 1842-ben lépett be a hadseregbe.

2017. február 18., szombat

A Kecske-kantin

A mai bejegyzés nem szigorúan véve hadi témával foglalkozik, de mégis kapcsolódik a város katonai múltjához, hiszen az itt szolgáló katonák egyik törzshelyének számító kocsmáról szól. :)
Komárom nyugati végében, a Gyár utca, a Klapka György út és a Péczeli József utca egy nagyjából egyenlő szárú háromszög alakú területet fog közre. A háromszög csúcsában, a vasúti átjáró felé található a Gyár utca 86. szám alatti Diófa kocsma, régebbi nevén a Pápay-féle vendéglő, a környékbelieknek egyszerűen csak a "Pápay". Kevesen tudják, hogy az épületegyüttes Dél-Komárom egyik legrégebbi, máig is működő vendéglátóipari egysége. 

2017. január 19., csütörtök

Jégrobbantás a Vágon


A következő bejegyzés aktalitását a jelenlegi időjárás, illetve a jég adja. Az alábbi beszámoló a Vízügyi Közlemények című szaklapban jelent meg 1912-ben, az 1903 januárjában a Vág Kamocsa és Komárom közti szakaszán végrehajtott jégrobbantásokról.  A szerző Szurányi Gyula mérnök, aki akkor a Dunabogdányi és visegrádi m. kir. kőbánya kincstári kezelőségének alakalmazásában állt. 
A blog témájába azért illik bele, mert - mint alább olvasható - a robbantási műveleteket a Komáromban állomásozó cs. és kir. 13. utászzászlóalj katonái hajtották végre. A katonaságot gyakran igénybe vették ilyesféle feladatokra, még a későbbi évtizedekben is. A Dunán utoljára 1964-ben kellett jeget robbantani, de a közönség előtt talán az 1956-os jeges árvíz eseményei a legismertebbek.
A beszámolóban név szerint említett két utásztisztről is próbáltam adatokat találni: muthambergi Kapeller József (Joseph Kapeller von Muthamberg) alezredességig vitte, az I. világháborúban is szolgált. Braun Ferencről (Franz Braun) csak annyit tudtam meg, hogy 1908-ban még ugyanennél az alakulatnál szolgált hadnagyként.

2017. január 7., szombat

Fénykép 14.: Csehszlovák lovasság

A mostani bejegyzésben egy csehszlovák lovaskatonákat ábrázoló csoportképet szeretnék bemutatni. Tudomásom szerint a korszakban csupán egyetlen lovasalakulat állomásozott az északi városrészben, de szerencsére a fotón látható tábla egyértelművé teszi, hogy a 3. számú ezred 5. századának katonái láthatók a felvételen. 

2016. december 21., szerda

Zászlósorsok

A mai bejegyzés apropóját az alább látható fénykép adja, amelyet Legát István gyűjtő bocsátott rendelkezésemre. A felvétel néhai Csukás József, I. világháborús veterán hagyatékában maradt fenn, ő maga a térdelő sorban középen látható, jobbról a harmadikként. A nyakában egy szakaszlámpa lóg. Nagy valószínűséggel a cs. és kir. 12. közös gyalogezred egyik menetzászlóaljához tartoznak a katonák, a fejük felett látható zászló pedig egy úgynevezett menetzászló. Ezeket a különféle kivitelben készült, nem hivatalos zászlókat magánszemélyek, egyesületek adományozták a frontra induló menetalakulatoknak, amelyeket a veszteségek pótlására szántak.


2016. november 20., vasárnap

Hírek a múltból 16.: Exhumálás

Olasz hősi halottakat exhumáltak a vármegyében. 

Az olasz kormány a legnagyobb kegyelettel viseltetvén hősi halottai iránt, elrendelte, hogy követsége útján a magyarországi hősi halottakat Budapestre vigyék és ott egy gyűjtő-temetőbe helyezzék és közös díszes síremlékkel jelöljék meg helyeiket. E célból az olasz követség katonai attaséja megbízásából Angelo Roma kedden Komáromba érkezett, hogy a volt járványkórház melletti katonai temető hat olasz hadifogoly tetemét exhumálta. Az exhumálást dr. Varga Miksa tiszti orvos jelenléteben hajtották végre. Az exhumálás alkalmával 
kegyeletünk jeléül megjelentek a polgári és katonai hatóságaink, a komáromi Frontharcos Szövetség kiküldöttei, akik koszorút helyezlek el az olasz hősi halottak hamvaira. Az exhumálásra kivonult a helyőrség díszszakasza is. A hamvakat Surányi Ferenc apátplébános újra beszentelte. Angelo Roma olasz attassé megbízott Komaromból Mocsára s onnan Felsőgallára ment hasonló küldetéssel. Komaromból 6 Mocsáról 1, Felsőgalláról 1 , Dunaalmásról 1 olasz katona hamvait szállították a budapesti gyűjtő temetőbe.
Komárommegyei Hírlap 1934 augusztus 4.
 A Magyarország területén az I. világháború alatt eltemetett olasz katonákat - mint a cikk is említi - Budapesten temették újra. Az olasz katonai parcellát a 10. kerületi Új Köztemetőben alakították ki.