2017. december 10., vasárnap

A Nagy Háború hősi halottja: Dosztál Dezső

Száz éve, az 1917 december 9-ről 10-ére virradó éjszakán az olasz haditengerészet két MAS típusú naszádja áthatolt a Muggiai-öböl kikötőzárján és támadást intézett az ott horgonyzó osztrák-magyar hadihajók ellen. A MAS 13 lövései elkerülték az SMS Budapestet, de a MAS 9 nem tévesztett célt: két torpedója becsapódott az SMS Wien oldalába. Az öreg partvédő páncélos néhány perc alatt az oldalára dőlt és a víz alá süllyedt. Legénységéből egyes források szerint 35-en, mások szerint 46-an vesztették életüket.

2017. november 23., csütörtök

A komáromi Wacht am Rhein

Először Bihary Mihály visszaemlékezésében olvastam a híres német induló a Wacht am Rhein komáromi vonatkozásairól. Bihary "Hat ló, vagy negyven ember" című cikkében ez áll:
Egy-egy galíciai helység visszafoglalásának hírére minden városban, így Komáromban is örömünnepséget rendeztek. Minden ilyen alkalommal kijött a várból egy díszszakasz katonazenekar kíséretében. Előbb a katonakórházhoz vonultak, ahol a Kórház téren felsorakoztak a lábadozó katonák. Magyarok, osztrákok, németek egymás vállát átkarolva mentek dalolva a város utcáin. A németeknek volt egy szép katonaindulójuk, a  Wacht am Rhein (Őrség a Rajnán), ezt énekelték. Dallamára magyar szöveg is született: [...]

2017. november 1., szerda

Az Isonzó-fronton elesett szlovák katonák emlékműve

A caporettói áttörés 100. évfordulója kapcsán rendezett emléktúra keretében jutottam el a Tolmin-tól nem messze található loče-i első világháborús temetőbe, ahol több mint 3300 osztrák-katona alussza örök álmát. A központi emlékmű megkoszorúzása után körbejártuk kicsit  a sírkeretet, ekkor lettem figyelmes egy másik emlékműre, amelyen többek közt két komáromi alakulat is fel volt tüntetve: a 12. közös gyalogezred és a 19. tábori vadászzászlóalj. Az emlékmű felirata szerint az Isonzó front harcaiban 1915-1917 között elesett szlovák katonáknak állít emléket. Semmilyen utalás nem találtam a helyszínen, hogy ki és mikor állította az emlékművet, de végül kiderült, hogy 2010-ben a Szlovák Köztársaság védelmi-, és belügyminisztere avatta fel, tehát hivatalos állami aktusról volt szó. A felirat felsorolja azokat az alakulatokat, amelyben jelentős számú szlovák katona szolgált, szám szerint nyolc közös gyalogezred, négy közös tábori vadászzászlóalj és kilenc honvéd gyalogezred szerepel az emlékművön.

2017. október 24., kedd

Caporetto 100

12-es baka a Matajur tetején, 2017 októberében.
Fotó: Forgács Ferenc

A cs. és kir. 9. lovastüzér ezred emléktáblája

Ma 80 éve, 1937 október 24-én leplezték le azt az emléktáblát, amely a dél-komáromi Jézus Szíve katolikus templom árkádjai alatt látható. A féldombormű cs. és kir. 9. lovastüzér ezrednek állít emléket. 
Néhány szó magáról az alakulatról: a világháború kitörésekor a közös hadsereg kilenc lovastüzér osztállyal (Reitende Artilleriedivision) rendelkezett, ezek közül a 9-es hadrendi számú volt a legújabb, mivel ezt 1914-ben alapították. Az osztályokat 1-től 11-ig számozták, a 3-as és a 8-as nem létezett békeidőben. Az osztályokat ugyanúgy 1905 M 8 cm-es tábori ágyúkkal látták el, mint a tábori tüzérezredeket, de itt valamennyi kezelő lovasítva volt, ami jelentősen megnövelte az ütegek mozgékonyságát és manőverezőképességét. Az ide beosztott tüzérek lovassági tábori sapkát viseltek, és a legénységet 1877 M lovassági szablyákkal látták el. 
A 9. lovas tüzér ezredet (hivatalos német nevén: Feldartillerieregiment Nr 9 K) az említett 9-es lovas tüzérosztályból szervezték át 1918 nyarán. Az alakulat háborús szerepléséről nem sok mindent sikerült találnom. Az mindenesetre érdekes, hogy az eredeti osztályt 1914-ben a leitmeritz-i 9. hadtest területéről állították fel, ennek megfelelően legénysége 60%-ban németekből és 39%-ban csehekből állt. Feltehetőleg a háború során végrehajtott feltöltések és átszervezések során kerülhetett nagyobb számú magyar katona az alakulathoz.

2017. szeptember 30., szombat

Fénykép 16.: Régi mundér

Amikor először a kezembe került ez a Balázsovich Gyula műtermében készült felvétel, kissé elbizonytalanodtam. A fotón egy világos színű waffenrockot viselő katona látható, a mellén utász ügyességi jelvénnyel, a gombjain pedig jól kivehetően 1-es szám olvasható.

2017. szeptember 18., hétfő

A Nagy Háború hősi halottja: Hittrich Jenő

Hittrich Jenő 1897 augusztus 2-án született Komáromban, régi felvidéki evangélikus családban, Hittrich Viktor és Térfi Anna gyermekeként. Édesapja jó nevű órásmesterként működött a városban, egyik nagybátyja Ödön, a fasori evangélikus gimnázium igazgatója volt. Ő maga a komáromi bencés gimnáziumba járt, ahol 1915 júniusában jeles eredménnyel érettségizett, rendes (nem hadi) érettségi vizsgán.
A továbbtanulni szándékozó ifjút felvették a Királyi József Műegyetemre, a Gépészmérnöki Karra. Minden bizonnyal jó teljesítményt nyújtott, ugyanis - mint a Komáromi Ujság is hírt adott róla - 1916 márciusában elnyerte a MÁV 1000 koronás tanulmányi ösztöndíját. Még ugyanebben az évben bevonult katonának.